Наши специалисты

Крижановський Віктор Миколайович
Гаркун Аліна Анатоліївна
Опеха Олександр Юрійович
Гейніч Владислав Миколайович
Дем'яненко Людмила Василівна
Завадська Юлія Олександрівна
Дихал Олена Олександрівна
Горбань Анна Сергіївна
Зябліцева Юлія Петрівна

Про клініку

Ми раді вітати Вас в PerioCenter!

«PerioCenter - центр пародонтології» як проект організований з вересня 2013 року. Основні напрямки діяльності:

  • Профілактика захворювань тканин пародонта - навчання домашньої гігієни порожнини рота дітей і дорослих. Участь в соціальних проектах - уроки гігієни в школах.
  • Лікування пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту
  • Співпраця з лікарями-стоматологами - навчання
  • Співпраця з чинним стоматологічним бізнесом - налагодження пародонтологічної допомоги в діючій стоматологічній клініці

 

читати далі

 

  • Організація нових вузько-спеціалізованих центрів пародонтології
  • Франчайзинг

 

 

Чому саме PerioCenter?

 

Вузька спеціалізація клініки і лікарів, високо-класний колектив, сучасне високо-технологічне обладнання, робота згідно науково-доказовим протоколам- це все що гарантує вам пародонтологічну допомогу найвищого світового рівня!

 

Що послужило причиною організації PerioCenter?

 

Причиною організації вузько-спеціалізованого центру пародонтології послужила недостатня увага з боку стоматологічного співтовариства даної проблематики. Після того як були впроваджені та апробовані протоколи лікування захворювань тканин пародонта в стоматологічній клініці, було прийнято рішення про організацію PerioCenter. Ми хочемо щоб пародонтологічна допомога стала більш доступна, якісніша і лікарі-стоматологи могли приходити до нас для навчання, обміну знаннями та досвіду, могли надавати допомогу своїм пацієнтам на більш високому рівні, а пацієнтів з вкрай важкими формами захворювань направляли на лікування в PerioCenter.

Хто працює в PerioCenter?

 

У PerioCenter працюють лікарі-стоматологи пародонтологи, які займаються виключно лікуванням захворювань тканин пародонта. Вузька спеціалізація дозволяє відточувати свої професійні навички до найвищих стандартів і надавати допомогу пацієнтам на найвищому світовому рівні!

Які технології є в PerioCenter?

 

Сьогодні в PerioCenter є всі доступні технології та обладнання від провідних світових виробників, що працюють в напрямку пародонтології!

Наша місія: Пропагувати пародонтологічне здоров'я, ранню діагностику і проводити лікування людей, які страждають захворюваннями пародонту за сучасними, науково-обгрунтованими протоколами лікування на найвищому світовому рівні!

 

Наша візія: Бути високо-кваліфікованим, сучасним, вузько-спеціалізованим медичним центром з лікування захворювань тканин пародонта для забезпечення пародонтологічного здоров'я нашим пацієнтам.

Диагностика в PerioCenter проводится квалифицированными специалистами стоматологами. Диагностика занимает важное место с момента визита к стоматологу. Это позволяет правильно определить проблему и приступить к эффективному лечению.
Как проводится обезболивание в PerioCenter. Об условиях использования и методах подбора наиболее подходящего обезболивающего для вас.
Специалисты клиники PerioCenter расскажут как правильно поддерживать гигиену ротовой полости. Как правильно чистить зубы и пользоваться средствами для чистки зубов. Особенности использования средств гигиены Curaprox, известного европейского бренда.
В стоматологическом центре PerioCenter проводится лазерное отбеливание зубов. При этом используется современное оборудование американского производства - Biolase. Оборудование восстанавливает натуральный цвет зубов. Подробнее об этой технологии расскажет врач стоматолог PerioCenter.
Озонотерапия, как метод лечения зубных заболеваний. Таких, как гингивита, парадонтита, стоматита, периимплантита, альвеолита. Процедура имеет хорошую результативность лечения. Также имеет обеззараживающее и антисептическое действие. Однако перед проведением следует проконсультироваться со специалистом стоматологического центра PerioCenter.
Специалисты стоматологического центра PerioCenter профессионально осуществляют дентальную фотосъемку. Это дает возможность не только точнее диагностировать состояние зубов, но и осуществлять коррекцию лечения и тому подобное.
Фотодинамическая терапия в PerioCenter, являет собой лечение тканей пародонта. Используется аппарат Fotosan, который имеет антисептическое действие. Лечение благотворительно влияет на состояние пародонта. Применяется после основного курса консервативного лечения.
Плазмолифтинг - новая современная методика для предотвращения заболеваний десен и зубов. Плазмолифтинг - лечение собственной аутоплазмою. Метод не является вредным,и проводится с минимальным риском и без химии. Об особенностях проведения данной процедуры можно узнать у специалиста PerioCenter.
Во многих случаях, несвоевременный уход за зубами может стать причиной различных заболеваний зубов, гингивита, пародонтита. Чистка зубов в PerioCenter проводится без химических примесей и вредных препаратов. Процедура осуществляется исключительно кинетической энергией. Подробнее можно узнать у врача PerioCenter.
Особенности применения различных инструментов в лечении зубов в PerioCenter. Скейлера - используются для работы над десной или на ее уровне. Инструменты под названием кюреты используются для работы под десной, при лечении пародонтита. Опытные специалисты клиники помогу с решением любых стоматологических вопросов.
Безболезненная чистка зубов современном оборудованием Air Flow.
Процедура проводится на немецком аппарате Vektor. Терапия применяется после основного, консервативного курса лечения. Действует на пораженные участки при помощи ультразвуковых колебаний и специальным веществом. Курс в среднем длится в пределах часа. Данная терапия позволяет убрать микробную пленку с зубов. Укрепляются десна, снижается кровоточивость, уменьшается подвижность зубов. Также, чистит и полирует корни зубов. Подробности можно узнать у специалиста PerioCenter.
Діагностика в PerioCenter проводиться кваліфікованими фахівцями стоматологами. Діагностика займає важливе місце з моменту візиту до стоматолога. Це дозволяє правильно визначити проблему і приступити до ефективного лікування.
Як проводиться знеболення в PerioCenter. Про умови використання та методах підбору найбільш відповідного знеболюючого для вас.
Фахівці клініки PerioCenter розкажуть як правильно підтримувати гігієну ротової порожнини. Як правильно чистити зуби і користуватися засобами для чищення зубів. Особливості використання засобів гігієни Curaprox, відомого європейського бренду.
У стоматологічному центрі PerioCenter проводиться лазерне відбілювання зубів. При цьому використовується сучасне обладнання американського виробництва - Biolase. Устаткування відновлює натуральний колір зубів. Детальніше про цю технологію розповість лікар стоматолог PerioCenter.
Озонотерапія, як метод лікування зубних захворювань. Таких, як гінгівіту, пародонтиту, стоматиту, періімплантита, альвеоліта. Процедура має хорошу результативність лікування. Також має бактерицидну і антисептичну дію. Однак перед проведенням слід проконсультуватися з фахівцем стоматологічного центру PerioCenter.
Фахівці стоматологічного центру PerioCenter професійно здійснюють дентальну фотозйомку. Це дає можливість не тільки точніше діагностувати стан зубів, але і здійснювати корекцію лікування тощо.
Фотодинамічна терапія в PerioCenter, являє собою лікування тканин пародонту. Використовується апарат Fotosan, який має антисептичну дію. Лікування добре впливає на стан пародонту. Застосовується після основного курсу консервативного лікування.
Плазмоліфтинг - нова сучасна методика для запобігання захворювань ясен і зубів. Плазмоліфтинг - лікування власною аутоплазмою. Метод не є шкідливим, і проводиться з мінімальним ризиком і без хімії. Про особливості проведення даної процедури можна дізнатися у фахівця PerioCenter.
У багатьох випадках, несвоєчасний догляд за зубами може стати причиною різних захворювань зубів, гінгівіту, пародонтиту. Чищення зубів в PerioCenter проводиться без хімічних домішок і шкідливих препаратів. Процедура здійснюється виключно кінетичною енергією. Детальніше можна дізнатися у лікаря PerioCenter.
Особливості застосування різних інструментів в лікуванні зубів в PerioCenter. Скейлера - використовуються для роботи над яснами або на їх рівні. Інструменти під назвою кюрети використовуються для роботи під яснами, при лікуванні пародонтиту. Досвідчені фахівці клініки допоможуть з вирішенням будь-яких стоматологічних питань.
Безболісна чистка зубів на сучасному обладнанням Air Flow.
Процедура проводиться на німецькому апараті Vektor. Терапія застосовується після основного, консервативного курсу лікування. Діє на уражені ділянки за допомогою ультразвукових коливань і спеціальною речовиною. Курс в середньому триває в межах години. Дана терапія дозволяє прибрати мікробну плівку з зубів. Зміцнюються ясна, знижується кровоточивість, зменшується рухливість зубів. Також, чистить і полірує коріння зубів. Подробиці можна дізнатися у фахівця PerioCenter.